• Haberler
  • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

OMÜ VAKFI 2022 Yılı (40. Dönem) Olağan Genel Kurulu Yapıldı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

                Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2023 Cumartesi günü saat 14.00’de OMÜ VAKFI Koleji’nde yapıldı.

                Genel Kurula Rektör Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz BATUK, Prof. Dr. Selim EREN, Prof. Dr. Mahmut BAŞOĞLU, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. İdris VARICI, Dekanlar, Enstitü Müdürleri, Yüksekokul Müdürleri ve Vakıf Kurucuları katıldı.

                Toplantı; Vakıf Başkanı Prof. Dr. İdris VARICI'ın açılış konuşması ile başladı. Ardından divan başkanlığı için açık oylama yapıldı. Açık oylamada divan başkanlığına Av. Refik MORAL, Başkan Yardımcılığına Osman DEMİR, divan kâtipliğine ise İbrahim MERAL ve Kadir AY seçildi.

                Divan Başkanı Av. Refik MORAL'nın daveti ile Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.  Ardından Divan başkanı gündemi genel kurula okudu. Sonra, Yönetim Kurulu faaliyet raporunu okumak ve sunmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. İdris VARICI’yı kürsüye davet etti.

                Vakıf Başkanı, Vakfın ve İktisadi İşletmelerin 2022 yılı faaliyet raporunun özetini genel kurul üyelerine sunum yaptı ve detaylı açıklamalarda bulundu.

                Vakıf bünyesindeki OMKAN ve OMEK’te 2022 yılında kâra geçildiğini söyleyen Prof. Dr. İdris Varıcı, işletmelerdeki gelir kalemlerinin arttırılması gerektiğine vurgu yaparak “Önümüzdeki yıllarda OMÜ Vakfını daha ileriye taşımak için iktisadi işletmelerdeki gelir kalemlerini biraz daha arttırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda belki çeşitliliğe gideceğiz. Belki kantin ve kafeteryayı biraz daha geri planda tutarak farklı iş alanlarına yönelmemiz gerekiyor. OMÜ Vakfının son yılları dikkate alındığında OMKAN ve OMEK kâr elde etmediğinden vakfa bir kâr aktarımı yapılamıyordu. Bu yıl ilk defa kâr aktarımı yapacağız. Özetle OMÜ Vakfının 2 iktisadi işletmesi de 2022 yılını kârla kapatmıştır.” diye konuştu.

                Ayrıca Vakıf Başkanı, OMÜ Vakfı Koleji hakkında 2022-2023 dönemindeki öğrenci sayısını 590 olduğunu ve 2023-2024 döneminde hedeflenen öğrenci sayısının 640 olduğundan bahsetti. Vakfın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi içerisinde yapılan projeler, etkinlikler vb. işlerde katkılarının olduğundan söz etti. Katılan genel kurul üyelerine teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

                Divan Başkanı, konuşma yapmak üzere OMÜ Rektörü Sn. Prof. Dr. Yavuz ÜNAL’ı davet etti.

                Rektör bey, “Genel Kurul üyelerini saygıyla selamlıyorum.” diyerek sözlerine şöyle devam etti.

                “Üniversiteyi güçlendirmek için kurulan Vakfın, görevini büyük oranda gerçekleştirdiğini görüyoruz. Vakıf, Üniversite etkinliklerine katkı sağlayan bir yapıya kavuştu. Gelinen nokta da Vakfın kendini toparladığını görüyoruz.

                Vakfın kuruluş amacına baktığımızda yapılan 2 adet teşekkülü var. Biri OMKAN diğeri de OMEK. Fakat OMEK’in İlkokul ve Ortaokul şeklinde, bunun okulöncesinden başlayıp üniversiteye kadar tamamlanması gerekiyor. Önümüzdeki zaman içerisinde okulöncesi ile adım atılmalı ve bunu lise yapılması için çalışılmalı ve çok da vakit geçirilmeden mutlaka kurulmalıdır.

                Bu yıl bursluluk sınavına yaklaşık 1600 öğrenci başvurusu oldu. Bu Vakıfla alakalı algının tasavvuru ne kadar güçlü olduğunu, gelecekle alakalı beklentinin ne kadar güçlendiğinin göstergesidir. Bunun nedeni kolejin doluluk oranının %40 - %50 arasındayken bugün %90 lara ulaşmış durumda. 640 kontenjanı bulunan kolejin, şimdiye kadar ara dönem kayıtlarıyla birlikte 590 öğrenciye ulaştığına şahit oluyoruz. Öğrenci kapasitesinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu bize gelecekle alakalı ümit veriyor. Şu anda yapılan deneme sınavlarında vakfın ipi göğüslediğini, birinci sırada olduğunu görüyoruz. Gelecekle ilgili ümitlerimiz daha da güçleniyor.

                Bu süreç içerisinde Üniversite olarak koleje sağladığımız birtakım imkânlar var. Örneğin laboratuvar kullanımı, etkinliklerde paydaş olmak, Vakfın Eğitim Fakültesiyle doğrudan eşleşmesi, stajyer öğrencilerin vakıfta eğitimlerini tamamlamaları ve aynı zamanda da öğrencilere monitörlük (eğiticilik, yetiştiricilik) yapmaları bizim hedeflerimiz arasındaydı ve biz bu hedefleri gerçekleştirebildik.

                Ekonomik olarak artık attığımız adımları saymıyoruz, bir takım devam eden cari akarı var. Bunun dışında şartlı bağışta bu dönem ciddi bir artış oldu. Vakfın burada bize destek olarak sağlayabileceği en güzel şeylerden biri buydu. YTB’den ya da farklı etkinlikler, burs vb. şartlı bağışlarda çok ciddi bir hareketlenme oldu. Bu Vakfın bizim tarafımızdan ve Vakfın şehir tarafından benimsendiğini, Vakfa olan güvenin güçlendiğini gösterir.

                Diğer bir husus da kantinler zarar etse bile, biz kantinleri Vakfın işletmesinden yanayız. OMÜ kimliğine güçlü destek vermesi risk oluşturmaması açısından Vakfın kantinleri bir şekilde sürdürmesi kanaatimizdir. Bu İdris hocamın vurgu yaptığı “Vakıf Vakıftır” yani Vakıf birtakım avantajlar sağlar. Ama Vakıf kültüründe avantaj mülk sahibine ya da zengin varlıklı olana avantaj sağlamak değil, imkânı kıt olana destek sağlamaktır. Vakfın kuruluş gayesi budur. Kısmi olarak indirim sağlanabilir. Ama burada herhangi bir taraf kendi özel gayesi için spesifik birtakım kural ihlali ile bunun kullanılmasına izin verilmedi ve verilmeyecektir.

                Burada sizlerden istirhamım okulöncesi ve lisenin acil olarak kurulabilmesi için bir seferberliğe ihtiyaç var. Yani artık burada bir desteğe ihtiyaç. Vakfın öz geliri ile bu yapılabilir. Fakat 3 sene sonra yapabilir. Bizim 3 seneyi bekleyecek bir halimiz yok. Bizim teklifimiz bu sene Lisenin kurulması. Bunun için de bir şekilde desteğe ihtiyacımız var. Rektör olarak katıldığım bu üçüncü Genel Kurul ama artık yeni bir vizyona ihtiyaç var. Yeni bir açılıma ihtiyaç var. OMKAN veya OMEK ile bu gitmedi ama önce OMEK’i özellikle Vakfı özel bir eğitim kuruluşu olarak yazmak/yazdırmak gerekiyor. Biz üniversite olarak destek verdik ve destek vermeye devam vereceğiz. Buradaki eğitimin güçlenmesi huzurlu, nitelikli, belki de makası çok dar olan bir öğrenci kapasitesi ile daha başarılı bir kitleyi hedefliyor. Yani bütün öğrencilerinin bütün taleplerini karşılanması, istedikleri her yere girmelerine imkân sağlayacak bir eğitim ve kampüsün tamamını da açık eğitim alanı olarak kullandırılmalarına alakalı bir çalışma var. Arzu ettiğimiz şey zamanı uzatmamak. Maddi manevi destek ile hem okulöncesi hem de bir kompleks olarak bir spor alanı ve lisenin bu bünyeye eklenmesi gerekiyor ve halkanın tamamlanması gerekiyor.” Diyerek ve Genel Kurul Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini belirterek konuşmasını bitirdi.                

                Konuşmalarının ardından vakfın; 2022 yılı bilanço ve gelir-gider tabloları müzakere edildi. Vakfın Denetleme Raporunu okumak üzere, Vakfın Denetleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ercan TURAL kürsüye çıkarak raporu okudu. Ardından Divan Başkanı Av. Refik MORAL Vakfın Faaliyet Raporları, 2022 Yılına ait mali hesapları ve 2023 yılı hesap dönemi tahmini bütçesi genel kurulun oylarına sunuldu ve oy birliği ile onaylandı. 

                 Toplantının gündem maddelerinin ele alınmasının ardından Divan Heyetinin sandık kurulu yetkisini üstlenmesiyle seçime gidildi. 

                Seçim sonunda OMÜ Vakfının yeni yönetimi ise şöyle şekillendi:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Asıl Üyeler                                                                Yedek Üyeler
Prof. Dr. İdris VARICI                                                Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN
Prof. Dr. Hamza ÇALIŞICI                                        Prof. Dr. Necati TOMAL
Prof. Dr. Yıldıray TOPCU                                         Prof. Dr. Tevfik ÖZEN
Prof. Dr. Kemal YILDIZLI                                         Doç. Dr. Erol TERZİ
Prof. Dr. Ayhan AK                                                   Prof. Dr. Murat ELİÖZ

Kurucu Üyeler                                                          Yedek Üyeler
Nurettin BURAK                                                        Orhan ACAR
Süheyla EROL                                                            Orhan ÖZDEMİR
Yiğit TÖREN                                                                Sevin DERİNDERE
Ali Cüneyt ARPACIOĞLU                                           Şerif ÇINAR 

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

 Asıl Üyeler                                                                Yedek Üyeler
Doç. Dr. Seyfullah GÜL                                             Prof. Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ
Doç. Dr. Ercan TURAL                                               Mustafa Hilmi DUMAN
Hakan ÖZCAN                                                            Prof. Dr. Osman ŞAHİN