Teşvik Ödülleri

Teşvik Ödülleri

Vakıf Yurt Dışı Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim elemanlarına yapmış oldukları yurt dışı yayınlar karşılığında ödüller verilmektedir.

2014 Yılı İtibarı ile 129.393,77 TL Ödül verilmektedir.


 

OMÜ VAKFI TARAFINDAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE  ÖDENEN YURTDIŞI
BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK  ÖDÜLLERİ

YILLARTL KARŞILIĞI TUTAR$ KARŞILIĞI TUTAR
19996.586.826.000 TL15.355 $
2000---------------------
20017.904.600.000 TL4.248 $
200219.025.160.000 TL12.290 $
200325.673.000.000 TL16.834 $
200456.828.968.000 TL41.351 $
200570.177,39 YTL51.983 $
200674.142,46 YTL51.488.-$
200790.109,08 YTL67.751.-$
2008123.869,30 TL101.532.-$
2009108.646,57 TL71.951.-$
2010113.560,18 TL71.874.-$
2011124.332,96 TL69.074.-$
2012141.751,26 TL79.635.-$
2013159.234,92 TL83.807.-$
2014129.393,77 TL55.534.-$

TOPLAM

1.251.236,45 TL

794.707.- $