Hakkımızda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resmi

Hakkımızda

06.08.1970 tarihinde dönemin valisi Sn Ertuğrul ÜNLÜER’ in himayelerinde  Samsunda üniversite kurulması için gerekli girişimleri ve gerekli kamu oy desteğini sağlamak amacıyla ‘Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kurma derneği’   DSİ. Bölge Müdürü Sn. Osman MELİKOĞLU ‘nun başkanlığında kuruluş işlemlerin tamamlamış ve çalışmalarına başlamıştır. Samsunda üniversite kurulması yönünde çalışmaların aslı 1967 yıllarına kadar gitmekte olup dönemin valisi sn Enver SAATÇIGİL himayelerinde oluşturulan bir heyetle dönemin başbakanı Sn.  Süleyman DEMİREL ’e Samsun halkının isteği iletilmiştir.

Derneğin kuruluş işleminin başladığı 06.08.1970 tarihinden   misyonunu tamamlayarak 1980 yılında feshine kadar geçen sürede   ciddi katkıları geçen dernek başkanları Dr. Sn. Sait ERBİL ve Sn. Üstün KÜSEFOĞLU’ nun olağan üstün çalışmaları sonucunda şehrimize  üniversite kurulması  1 nisan 1975 tarih ve1873 sayılı yasa ile gerçekleştirilmiştir.

Dernek bir taraftan üniversite kurulması çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da bir vakıf kurulması düşüncesi ile gerekli çalışmaları  başlatmış ve Samsunlu hukukçularla yapılan temaslar sonucunda vakıf tüzüğü hazırlanması  ve vakfın kurucularının belirlenmesi  sonucunda  özel ve tüzel kişilerden oluşan 50 kurucu üye ile 19 Mayıs.1976 yılında dönemin valisi  Sn.  Fahamettin ALTUN ve kurucuların katılımı ile vakıf senedi imzalanarak  vakıf kuruluşu gerçekleştirilmiştir.